045/5321 771Pondelok - Piatok 08:00 - 16:00

Čerpanie nenávratných finančných prostriedkov

Čerpanie FNP

1. Projekty v realizácii

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Kód NFP: NFP310040P401
Názov projektu: Modernizácia stavebného objektu výrobnej spoločnosti XEPAP spol. s r.o.

  • Informačná správa o čerpaní projektu NFP