045/5321 771Pondelok - Piatok 08:00 - 16:00

Politika kvality

Politika kvality

Prehlásenie o politike kvality

Pri realizovaní podnikateľskej činnosti má spoločnosť Xepap spol. s r.o. na zreteli náročného a spokojného zákazníka, ochranu životného prostredia a spokojnosť svojho okolia. Na tieto činnosti sú kladené najvyššie kvalitatívne ciele a sú pre spoločnosť prioritné.
Popri systéme kvality podľa ISO 9001 mieni spoločnosť minimalizovať dopady svojej činnosti na životné prostredie. Politiku kvality mieni realizovať v súlade so zásadami riadenia životného pristredia v zmysle normy ISO 14001 .

  • Prehlásenie o politike kvality