045/5321 771Pondelok - Piatok 08:00 - 16:00

Environmentálna politika

Environmentálna politika

Systém enviromnentálneho manažérstva

Pretože starostlivosť o životné prostredie patrí medzi hlavné úlohy ľudskej spoločnosti a tiež spoločnosti Xepap spol. s r.o., vedenie spoločnosti sa rozhodlo vybudovať a zaviesť systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14 001 a v súlade so systémom manažérstva kvality ISO 9001.

  • Vyhlásenie manažmentu Environmentálna politika spoločnosti